Dobový meč, který nemá nikdo jiný než vy?

Již dlouhá léta se věnuji historii a šermu. V době největšího rozkvětu rytířství, byl meč nejen zbraň, ale zároveň i reprezentoval svého nositele. Vypovídat mohl nejen o vznešenosti či urozenosti jeho rodu, ale dokládal i aktuální stav té které osobnosti. Vyjadřoval jak její movitost, tak například i postavení u dvora. Každý takový meč byl originálem a kvalitní prací zkušeného mečíře. S postupem času se i neurozený člověk mohl opásat při dané příležitosti mečem. Kvalita takového meče byla ovšem někde jinde a to nejen zpracováním, výzdobou, ale i při samotném střetnutí v boji.

Protože v dnešní době je kladen maximální důraz především na bezpečnost vyrábím meče i pro neurozené osoby stejně pečlivě a kvalitně. Také již není účelem se pozabíjet a tak některé prvky jako ostří čepele, či její hrot jsou úmyslně tupé. Vznikají tak divadelní rekvizity, meče tréninkové, ale i plnohodnotné a funkční repliky zbraní. U všech těchto mečů je, ale třeba pečlivě rozlišovat k jakému účelu budou použity.

Rád vám proto vyrobím meč podle vašich představ s přihlédnutím k dobovému období, tělesným proporcím, šermířským schopnostem a účelu použití. Ve svém volném čase se zabývám i studiem, či renovací originálů a tak mohu po více než dvaceti letech tvorby směle tvrdit, že vás nezklamu.

Speciálními výrobky myslím například zbraně pocházející z nejrůznějších filmů s tematikou nejen historickou, ale například i fantasy, sci-fi, pocházející z knih, komixů a podobně. Pochopitelně ne všechno se dá realizovat, leč mne baví i experimentovat a proč nezkusit něco nového a neposunout se v dovednosti o kousek dál. 

Kromě zbraní inspirovaných určitou předlohou řadím do této kategorie i naprosto originální požadavky zákazníků, které se rodí v jejich fantazii.